Netherlands

 

d-tug-of-war-20151113_124208-web

ACEWILD biedt voor jeugd in het algemeen en leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs (alsook hun leraren en docenten) een voortreffelijke en op maat gemaakt invulling van Natuur- en Milieu Educatie, gericht op de versterking en ontwikkeling van de persoon en het leervermogen. De insteek en uitvoering vinden buiten, in de vrije natuur plaats, en biedt legio mogelijkheden voor natuur- en milieu-beleving; het doel van ACEWILD is echter zondermeer het verminderen van kwetsbaarheid, de versterking van sociale betrokkenheid, kunnen werken in teams, het eigen ondernemerschap ontdekken, persoonsvorming. Daarmee sluit ACEWILD aan op de regionale overheidstaken op het gebied van NME, maar ook op zaken als Vermindering Schooluitval en naschoolse opvang en -activiteiten. De opzet en werking van ACEWILD past binnen de leerdoelen en ontwikkelingsvereisten waar het onderwijs zich voor gesteld ziet en binnen de beleids- en uitvoeringskaders van onder andere de Interdepartementale Programma’s “DuurzaamDOOR” en “Onderwijs Netwerk Ondernemen”.