Netherlands

 

Waarom samenwerken

d-rope-pulling-20151113_123737-webSamenwerking met andere personen en organisaties en lokale experts biedt toegang tot vaardigheden op hoog niveau en echte kansen voor leerlingen. Anekdotisch bewijs van de UK-cursussen suggereren dat deze externe kansen veel zijn genoten door leerlingen en zeer gewaardeerd worden. Bij het plannen van uw programma, probeer een scala aan instellingen, deskundigen en ervaringen te betrekken indien mogelijk (zie Activity Bank voor enkele suggesties en Mapping Educational & Werkgelegenheid partners).

 

Het is belangrijk dat de partners waarmee u samenwerkt de doelstellingen van de kansen die leerlingen hebben begrijpen en een passend niveau hebben van begrip van de behoeften van leerlingen. Hun houding en bepalingen (zie het rol-profiel) moeten ook worden overwogen, als u van plan bent om op lange termijn te werken met een partner.

 

Tabel 1 geeft een overzicht van enkele van de belangrijkste voordelen en nadelen die we hebben gevonden bij het werken met deskundige partners.

 

Voordelen Nadelen
Voegt specialistische kennis van een onderwerp toe aan uw programma. Tijd die nodig is door contact voor onderzoek, neem contact op met en controleer de geschiktheid van de aanbieder (zie lijst van essentiële vraag/overwegingen hieronder).
Verruimt de ervaring van leerlingen. Afhankelijk van de lengte van de contacttijd met de leerling gepland met de aanbieder, tijd die nodig is om zeker te weten dat partner het systeem begrijpt, het beleid en de verwachtingen van de school (als het regelmatig op het schoolterrein werkt).
Biedt mogelijkheden voor leerlingen om te interageren met potentiële toekomstige werkgevers en samen te werken met juiste rolmodellen. Wellicht betalen.
Helpt leerlingen de relevantie en het belang van onderwijs op school te herkennen. Duidelijke lijn van communicatie moet worden vastgesteld zodat essentiële updates/informatie effectief kunnen worden uitgewisseld.
Laat de hoofd contactpersoon op school observeren hoe hun leerlingen communiceren met en reageren op de verschillende mensen, situaties en activiteiten, zonder verantwoordelijkheid van sessie levering.

 

Veilige en effectieve samenwerking

Het werken en leren buiten school, zeker ook in de vrije natuur, is niet zonder risico’s. Uw organisatie (school, jongerenorganisatie, etc.) zal veelal en ten alle tijd verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van de jeugd en jongeren. Informeer daarom altijd voor bij GGD, Waterschap en andere regionale organen naar de omstandigheden en risico’s van het gebied dat u wilt bezoeken c.q. activiteiten in gaat ontplooien. Denk daarbij aan voorkomende aspecten als BlauwAlg, Jachtseizoen, bijenkolonies, Hondsdolheid, etc. Safety First is zonder meer ook het devies bij ACEWILD!

(Inclusief; operationele procedures, contractuele overeenkomsten, risicobeoordelingen enz. Zie ook de Activity-Bank pagina’s en downloads voor gedetailleerde voorbeelden van programma kansen, gekoppeld aan specifieke overwegingen van veiligheid en partnerschap).

Uw lokaal gebied is rijk aan potentiële partners en een nuttig startpunt is om ze in kaart te brengen. U zal profijt hebben van de kansen en ervaringen die uw programma verbeteren door het werken in partnerschap, activiteiten en werkervaring.  

Nuttige hoofd documenten:

 

 • Ervaring begeleiding op peoplenet en advies en ondersteuning voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het werk gerelateerde leren.
 • Nationale richtlijnen voor het beheer van outdoor-learning, bezoeken buiten de klas en leren buiten de klas.

 

De volgende lijst van bronnen/links/overwegingen kan u helpen om u te verzekeren van het feit dat uw partnerschappen veilig en effectief zijn. Echter, het is belangrijk om uw eigen school/land te volgen.

 

 • Lees uw eigen schoolbeleid (werkervaring, educatieve bezoeken).
 • Overwegen van kwalificaties/ervaringen van het personeel.
 • In het Verenigd Koninkrijk kan de kwaliteit een niveau van externe verificatie van kwaliteit voor externe dienstverleners veroorloven.
 • Kijk naar aanbieders van eigen behoud en beleid en operationele procedures. Werk samen met uw partners voor handhaving en veiligheid.
 • Aanbieders en partners moeten passende verzekeringen hebben. Deze zijn het best te verkrijgen vanuit een kopie.
 • Uitvoeren van een risico-batenanalyse – je kan dit samen met je partners doen.
 • Geef aanbieders de vertrouwelijke informatie die ze nodig hebben om meer te weten over de overwegingen van jonge mensen.
 • Mogelijk moet u overwegen om formele contracten met een aanbieder of partner af te sluiten, vooral voor de langere termijn projecten.
 • Hoe hou je toezicht op de effectiviteit van het partnerschap? (vragen om te overwegen)
 • Hoe ga je de impact op jonge mensen evalueren? (vragen om te overwegen)
 • Hoe zal u instemmen met verwachtingen? (vragen om te overwegen)
 • Er is uitstekende ondersteuning in het Verenigd Koninkrijk door Outdoor-Education adviseurs.