Netherlands

 

Evaluatie-instrumenten

d-mirror-20151113_125943-webTijdens het ACEWild-project gebruikte partnerlanden verschillende formatieve en summatieve beoordelingstechnieken om de effecten van outdoor-learning programma’s te meten en te informeren over de planning van werkzaamheden.
Vanwege het kleine aantal studenten in de outdoor-learning groepen (normaal 15 leerlingen of minder), zijn statistische test toegepast op de gegevens die verzameld zijn – om te zien of deze wijzigingen statistisch significant waren of gebeurd waren bij toeval. Echter, de evaluatie tools die gebruikt zijn, hebben evenwel waardevolle inzichten van gedrag van leerlingen, attitudes en vooruitgang weergegeven, waardoor er meer gerichte trainingsplannen voor leerlingen ontwikkeld konden worden. De verzamelde informatie zette ook aan tot belangrijke gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders/verzorgers die anders geen plaats hadden ingenomen.

Welke tool je gebruikt met je ACEWild-groep hangt af van:
Wat je wilt meten
Waarbij je je op je gemak voelt bij leerlingen, en
Hoeveel realistische tijd je hebt om te evalueren.

In onze analyse van elke tool presenteren wij onze eigen ervaringen – niet dat van deskundige onderzoekers – die u kunnen begeleiden naar de juiste keuze. Gebruik het linker menu om te navigeren door al onze middelen.
De beoefenaars vonden het zeer nuttig om een eerste beoordelings-programma te maken zodat leerlingen de informatie nodig hadden om a) te beslissen welke leerlingen het meest profiteren van deelname aan een programma van outdoor-learning b) beslissingen kunnen maken over de inhoud en structuur van de cursus c) bieden van een basislijn voor het meten van impact en vooruitgang en d) het evalueren van de effectiviteit van de gekozen interventies.

Assessment
Gedurend elk type ACEWild activiteiten moeten uiteenlopende banderingen van beoordeling worden ingesloten zoals met elk leerprogramma.
Formatieve evaluatie – het verzamelen van informatie over het leren van de leerlingen om in te schatten wat zij tot nu toe hebben geleerd en om te kunnen plannen voor volgende activiteiten, zoals: vragen stellen, vormende markering, zelfbeoordeling, peer-assessment en feedback.
Summatieve beoordeling – het verzamelen van bewijsmateriaal dat een algemene samenvatting van leren (in een bepaalde periode van tijd) geeft, en die kunnen worden gedeeld met de ouders en anderen, zoals: toetsen, onderzoeken, synoptische evaluatie (zoals probleemoplossing of besluitvorming) en uitgebreid schrijven.
Diagnostische beoordeling – een verkenning naar hoe de vooruitgang van een student wordt beïnvloed door bepaalde moeilijkheden, en het aanreiken van passende maatregelen.

Sorry, the comment form is closed at this time.